Vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV

email:
kontakt:
počet zobrazení: 99
Riaditeľ Filozofického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných pozícií “vedecký pracovník” na Filozofickom ústave SAV (50%).

Požiadavky:

ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore filozofia, resp. systematická filozofia
odborné zameranie na analytickú filozofiu
schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov
preukázateľná schopnosť publikovania v anglickom jazyku

Treba predložiť:

úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom odbore
odpis z registra trestov
výpis z registra exekúcií
profesijný životopis
kompletný zoznam publikačnej činnosti
kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektov


Termín odovzdania žiadosti: 21.10 2019

Termín výberového konania: 25. 10. až 30. 10. 2019 (bude spresnené)

Termín nástupu: 1. 11. 2019 (po dohode aj skôr)

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Filozofický ústav SAV

Klemensova 19

811 09 Bratislava

Slovenská republika


Job Announcement

The Institute of Philosophy of Slovak Academy of Sciences offers full-time positions of researcher (50%).

Requirements:

PhD in systematic philosophy
background in analytic philosophy
ability to produce research outputs (e.g. peer-reviewed journal articles, edited collections, research monographs, encyclopaedia articles), either individually and/or in collaboration with other institute members.
English language

Documents:

certified PhD diploma
criminal record
execution record
academic CV
a complete list of publications
a complete list of works under review
list of citations
list of finished funded projects

Deadline for application: October 21, 2019

Interviews: October 25 – October 30, 2019 (to be specified)

Starting date: November 1, 2019 (amendable)

All the application have to be sent to filosekr@savba.sk as well as by mail to

Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Slovak Republic


Späť na pracovné príležitosti