Výberové konanie - odborný pracovník (VŠ) alebo vedecký pracovník (PhD.) - 2 pracovné miesta

email:
kontakt: Ing. Pavol Farkaš, PhD. (chempalo@savba.sk; 02/ 59410250)
počet zobrazení: 547
Riaditeľ Chemického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na 2 pracovné pozície odborný (VŠ) alebo vedecký (PhD.) pracovník v Oddelení imunochémie glykokonjugátov so zameraním na biologické vedy, prednostne v odbore biochémia ale aj imunológia, organická chémia, makromolekulová chémia. Pracovná činnosť obsahuje participáciu na aktuálne riešených projektoch zameraných na štúdium biologických vlastností derivátov prírodných molekúl sacharidov modelových mikroorganizmov a prácu s chemickými a biologickými faktormi. Praktické znalosti z oblasti molekulárnej biológie, imunologických metód alebo z moderných analytických metód (MS, NMR) sú výhodou. Výhodou je aj prax v navrhovaní a riešení vedeckých projektov.

Špecifikácia pracovného pomeru:
1 pracovné miesto: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú
1 pracovné miesto: 100 % úväzok, zmluva na 3 roky (zastupovanie počas materskej dovolenky).
Miesto výkonu práce: Bratislava
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa (PhD.) v odbore biochémia alebo imunológia, organická chémia, makromolekulová chémia;
• preukázateľné skúsenosti s prácou v laboratóriu;
• schopnosť a ochota učiť sa nové pracovné postupy a metódy;
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce;
• znalosť anglického jazyka (pokročilý);
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti;
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania sa pri riešení zložitých problémov, dôslednosť, komunikatívnosť.


Termín odovzdania žiadosti: 28. 2. 2019
Termín výberového konania: 5. 3. až 7. 3. 2019 (bude spresnené)
Termín nástupu: 15. 3. 2019 (po dohode aj skôr)

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (do žiadosti pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov);
• profesijný životopis;
• motivačný list;
• zoznam publikačnej činnosti (ak nejaká bola)

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu:
chempalo@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Chemický ústav SAV
Mgr. Jana Žabková
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí splnia požiadavky na uvedenú pracovnú pozíciu.


Späť na pracovné príležitosti