Vedecko-výskumný pracovník v oblasti politických vied

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 168
Vážená inštitúcia,

obraciam sa na Vás s ponukou mojich vedecko-výskumných schopností v oblasti politických vied, pričom druh potenciálne nadviazaného pracovného pomeru ponechávam na vec dohody.

Som absolventom magisterského štúdia v odbore politológia a v akademickom prostredí momentálne pokračujem ako rigorozant. Skúsenosti s výskumom v odborne som mal možnosť nadobúdať, rozvíjať a uplatňovať ako v priebehu štúdia na základe mojich vlastných mimo-školských aktivít, tak aj bezprostredne po ňom. Okrem toho mám v súčasnosti možnosť svoje odborné znalosti využívať vo vrcholovom manažmente organizácie, ktorá vstupuje do procesu tvorby politík a návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, participuje na projektoch a spolupracuje s poprednými výskumnými a vedomostnými inštitúciami, a ktorá konfrontuje politiky a záujmy a spolupracuje so záujmovými skupinami a inými organizáciami podieľajúcimi sa na tvorbe politík a noriem na miestnej, regionálnej i národnej úrovni.

V prípade akceptovania do výberu na dopytovanú alebo tomu príbuznú pozíciu rád doložím a skonkretizujem informácie o mojich poznatkoch a skúsenostiach v predmetnom odbore, ako aj informácie o osobnostných predpokladoch a iných skutočnostiach, ktoré budú pre účel výberu potrebné alebo inak nápomocné.
editovať


Späť na pracovné príležitosti