Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Mathematica Slovaca

Volume 58, 2008, No. 4

ISSN 0139-9918 (print)

Obsah: