Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPosledný sovietsky eastern

The Good Ancestors and the Demons

Martin Ciel

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 504-507

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Alexander Proškin so scenáristom Edgarom Dubrovským menia v roku 1987 paradigmu sovietskeho easternu. Všetky dovtedajšie sa odohrávali v období občianskej vojny a tesne po nej. Studené leto roku 1953, ako je jasné z jeho názvu, nie. Eastern bol vždy situovaný do najdivokejšieho obdobia krajiny sovietov a vypätého „heroizmu“ tohto obdobia, aby bolo možné vybudovať atraktívnu dramatickú situáciu (Biele slnko púšte, Nikto nechcel umierať, Transsibírsky expres, Svoj medzi cudzími, cudzí medzi svojimi, Svieť, svieť moja hviezda ...). Preto to sústredenie len na dvadsiate roky, na bielych a červených, prípadne zelených. Do polovice osemdesiatych rokov nebolo možné zobrazovať päťdesiate roky ako negatívnu, „divokú“ situáciu. (teda krátky čas po XX. zjazde áno, ale to netrvalo dlho a doplatil na to nielen Solženicyn).

Alexander Proškin along with the screenwriter Edgar Dubrovský changed the Soviet eastern paradigm in 1987. All the previous ones had been set in the times of the Civil War or immediately afterwards. The Cold Summer of 1953, as it stands out from the title, does not. The eastern had always been set in the wildest period of the Soviet history and the intense heroism of that period in order to create an attractive dramatic situation (Biele slnko púšte /The White Sun of the Desert/, Nikto nechcel umierať /Nobody Wanted to Die/, Transsibírsky expres /Transsiberian Express/, Svoj medzi cudzími, cudzí medzi svojmi /Alone Amongst Strangers, Alone Amongst Fellows/, Svieť, svieť, hviezda moja /Shine, Shine, My Star/ etc. It was not possible to depict the 1950s as a negative „wild“ situation until the mid-1980s (actually, it was, soon after the 20th Party Congress, but it did not last long and it led to persecution of many including Solzhenitsyn).

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Ciel, M. 2013. Posledný sovietsky eastern . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 504-507. DOI: https://doi.org/--

APA:
Ciel, M. (2013). Posledný sovietsky eastern . Slovenská literatúra, 60(6), 504-507. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the Soviet eastern, the western, genre

Licencie / Rights:

Referencie: