Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 6


Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom)

Martin Boszorád

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 495-503

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 8. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Vedecká štúdia

Abstrakt:

Príspevok si kladie za cieľ reflektovať vybranú vzorku takých filmových artefaktov, ktoré síce spadajú do žánrovej kategórie westernu, ale ktoré jej funkčné mechanizmy, konvencie, klišé atď. zasadzujú do nových, nie celkom štandardných kontextov. Tým dochádza k presahovaniu pôvodne východiskového žánru, a to predovšetkým prostredníctvom momentu hybridizačného a eklektického ozvláštňovania, najčastejšie potom fúziou s inými žánrami. Text príspevku je venovaný fragmentárnej analyticko-interpretačnej reflexii pramenného materiálu, ktorý je možné súhrnne označiť pracovnou subžánrovou, resp. žánrovo-hybridizačnou „nálepkou“ alebo kategóriou „čudný western“. Koncept state síce na jednej strane rešpektuje výklad ekvivalentného anglického slovného spojenia „weird western“ ako označenia žánrovej kategórie kombinujúcej western predovšetkým s nadprirodzenom a s prvkami science fiction, na druhej strane sa však snaží sledovať onú „čudnosť“ ako výsledok premosťovania (crossoveru) westernu aj s inými žánrami ako science fiction (horor, muzikál a komédia atď.).

Ako citovať:

ISO 690:
Boszorád, M. 2013. Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 495-503. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Boszorád, M. (2013). Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) . Slovenská literatúra, 60(6), 495-503. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: film, the (weird) western, genre and genre conventions, crossover/hybridization