Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2


Za Mariánom Hronským

In memory of Marián Hronský

Miroslav Pekník

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 145-146

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: GII

Abstrakt:

The necrologue commemorating Slovak historian and political scientist Marián Hronský.

Ako citovať:

ISO 690:
Pekník, M. 2012. Za Mariánom Hronským . In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 145-146. 1337-8163.

APA:
Pekník, M. (2012). Za Mariánom Hronským . Studia Politica Slovaca, 5(2), 145-146. 1337-8163.

Kľúčové slová: Marián Hronský; contemporary history of Slovakia; political science; Trianon; necrologue