Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2


Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8

Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): The World at the Turning Point. Systemic Alternatives to Capitalism (policies, strategies, utopias). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8

Peter Garbarčík

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 127-129

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Garbarčík, P. 2012. Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 127-129. 1337-8163.

APA:
Garbarčík, P. (2012). Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8. Studia Politica Slovaca, 5(2), 127-129. 1337-8163.