Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 3


Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja

Tomáš Horváth

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 193-208

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 1. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Vedecká štúdia

Abstrakt:

Štúdia interpretuje román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja (1929) z perspektívy, akým spôsobom sa v texte konštituuje literárny subjekt a z hľadiska literárnej reprezentácie šialenstva. V kontexte slovenskej medzivojnovej prózy zaraďujeme román aj do tematického invariantu vydelenia sa postavy z vlákna spoločenských vzťahov a z intersubjektívneho sveta. Kladieme otázku, akú koncepciu subjektu predpokladá ten typ šialenstva, ktorý je v texte reprezentovaný. Na topologickej textovej úrovni motív šialenstva vyvoláva diskontinuitu chronotopov, na motivickej úrovni zasa lietacie motívy (údajne „astrálne lety“ duše oslobodenej od tela). Sémantický oblúk transformácie subjektu v texte vedie od absolútneho „božského“ subjektu, voluntárne ovládajúceho skutočnosť (keď šialenstvo stiera u hlavnej postavy hranice medzi ja a ne-ja) k subjektu podriadenému, závislému (postava sa nakoniec stáva otrokom šialeného „divadelného“ predstavenia). Túto transformáciu subjektu v texte pokladáme za modernistickú (na modernistický závislý subjekt) a nachádzame ju aj v textoch modernistu Jána Hrušovského. Údajná originálna filozofia literárnej postavy Rojka je intertextuálne pozošívaná z motívov dobových filozofií (napr. koncepcia nadčloveka) aj gnosticizmu a je generovaná, podobne ako motívy halucinácií, velikášskym bludom postavy. Reprezentácia šialenstva v texte je umožnená novovekou konštitúciou subjektu, ktorý je postavený o-proti svetu a kladie sa ako základ a zdroj reprezentácií skutočnosti: takto sa mu čoraz viac zastiera hranica medzi ja a ne-ja.

Ako citovať:

ISO 690:
Horváth, T. 2013. Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja. In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 193-208. DOI: https://doi.org/--

APA:
Horváth, T. (2013). Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja. Slovenská literatúra, 60(3), 193-208. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: LITERARY SUBJECT, MADNESS, REPRESENTATION, MOTÍFS OF OUT-OF-BODY TRAVELS, MODERNISM