Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 2
Ružena Vintrová

Konvergenční proces ve středoevropských nových členských státech Evropské unie a jeho změny v období recese

Detaily:

Rok, strany: 2013, 111 - 133
Kľúčové slová:
real convergence and its factors, the structure of GDP usage, alternative indicator – real gross domestic income, GNI, NNI JEL Classification: E01, E20, E23, E24, E60, F14
Typ článku: Vedecký článok / Article

O článku:

Dohánění ekonomické úrovně bylo v zemích EU-5 v poslední dekádě velice rychlé, avšak v období recese se reálná konvergence zpomalila (s výjimkou Polska). Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je nejvyšší ve Slovinsku a v ČR, zatímco HDP na pracovníka dosáhl nejvyšší úrovně na Slovensku. Mezinárodní pozice zemí EU-5 podle hrubého národního důchodu (HND) a čistého národního důchodu (ČND) je horší než podle HDP v důsledku vysokého odlivu zisků z přímých zahraničních investic (PZI) (s výjimkou Polska). Úroveň ČND v ČR a na Slovensku je shodná – dosahuje 62 % průměru EU-15. Tempa růstu reálného hrubého domácího důchodu (RHDD) se v dlouhodobém vývoji příliš nelišila od temp růstu HDP s výjimkou Slovenska, kde byla v ročním průměru za poslední dekádu o 0,7 p. b. nižší. Relace CPL (comparative price level)v poměru k EU-27 se v průběhu dekády přiblížila k relaci v HDP p. c., a to v Maďarsku, na Slovensku a ve Slovinsku díky vyšší inflaci a v ČR díky zhodnocení měnového kurzu. Mzdová úroveň zemí EU-5 je stále nízká. Agregátní jednotkové pracovní náklady (JPN) dosahují v relaci k EU-27 od jedné poloviny v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku do 60 % v ČR a 90 % ve Slovinsku.

Slovenia and Slovakia. The position of EU-5 (except of Poland) measured by GNI or NNI is worse than that measured by GDP. The RGDI rates of growth show similar results as the GDP ones in 2001 – 2007 except of Slovakia, where they were by 0.5 p. p. lower. The relation of CPL to EU-27 approximated to the relation in GDP per capita. The wage level is still much lower. The aggregate ULC in relation to EU-27 reach from one half in Poland, Slovakia and Hungary to more than 60% in the Czech Republic and 90% in Slovenia.

Ako citovať:

ISO 690:
Vintrová, R. 2013. Konvergenční proces ve středoevropských nových členských státech Evropské unie a jeho změny v období recese . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.2, pp. 111-133. ISSN 0013-3035.

APA:
Vintrová, R. (2013). Konvergenční proces ve středoevropských nových členských státech Evropské unie a jeho změny v období recese . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(2), 111-133. ISSN 0013-3035.