Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1


Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012, 220 strán, ISBN 978-80-7097-918-1

Dobiáš, D.: Critical rationalism and K.R. Popper‘s idea of an open society

Svetozár Krno

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2012, 123-123

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotation

Ako citovať:

ISO 690:
Krno, S. 2012. Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012, 220 strán, ISBN 978-80-7097-918-1. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 123-123. 1337-8163.

APA:
Krno, S. (2012). Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012, 220 strán, ISBN 978-80-7097-918-1. Studia Politica Slovaca, 5(1), 123-123. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and annotation