Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 4, no. 1


Systémové alternatívy kapitalizmu, informácia o medzinárodnom vedeckom sympóziu uskutočnenom v Bratislave 29. 4. 2011

Systemic alternatives to capitalism; information about the international scientific symposium held in Bratislava on April 29, 2011

Peter Dinuš

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2011, 104-106

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: GII

Abstrakt:

Information about the international scientific symposium "Systemic alternatives to capitalism", held in Bratislava on April 29, 2011.

Ako citovať:

ISO 690:
Dinuš, P. 2011. Systémové alternatívy kapitalizmu, informácia o medzinárodnom vedeckom sympóziu uskutočnenom v Bratislave 29. 4. 2011 . In Studia Politica Slovaca, vol. 4, no.1, pp. 104-106. 1337-8163.

APA:
Dinuš, P. (2011). Systémové alternatívy kapitalizmu, informácia o medzinárodnom vedeckom sympóziu uskutočnenom v Bratislave 29. 4. 2011 . Studia Politica Slovaca, 4(1), 104-106. 1337-8163.

Kľúčové slová: capitalism; systemic alternatives to capitalism; David Schweickart; economic democracy;