Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 4, no. 1


DINUŠ, Peter: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV; 136 s. ISBN 978-80-224-1164-6

Ivan Laluha

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2011, 94-96

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Laluha, I. 2011. DINUŠ, Peter: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV; 136 s. ISBN 978-80-224-1164-6. In Studia Politica Slovaca, vol. 4, no.1, pp. 94-96. 1337-8163.

APA:
Laluha, I. (2011). DINUŠ, Peter: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV; 136 s. ISBN 978-80-224-1164-6. Studia Politica Slovaca, 4(1), 94-96. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and annotations