Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 2, no. 1


Karol R. Sorby: Blízky východ v medzinárodnej politike (1918 - 1945). Vydavateľstvo Ekonóm: Bratislava 2009, 186 s.

DROZDÍK, Ladislav: Karol R. Sorby: The Near East in the international policy (1918-1945). Bratislava, Publisher of Ekonom 2009, 186 pages, ISBN 978-80-2735-4

Ladislav Drozdík

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2009, 86-88

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Drozdík, L. 2009. Karol R. Sorby: Blízky východ v medzinárodnej politike (1918 - 1945). Vydavateľstvo Ekonóm: Bratislava 2009, 186 s.. In Studia Politica Slovaca, vol. 2, no.1, pp. 86-88. 1337-8163.

APA:
Drozdík, L. (2009). Karol R. Sorby: Blízky východ v medzinárodnej politike (1918 - 1945). Vydavateľstvo Ekonóm: Bratislava 2009, 186 s.. Studia Politica Slovaca, 2(1), 86-88. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and annotations