Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 1


IVANIČKA Koloman: Globalistika, poznávanie a riadenie súčasného sveta. IURA EDITION: Bratislava 2006, 283 s.

AZUD, Ján: Global transcendence or seeking new regularities in the world development? K. Ivanička: Globalistics, understanding and control of the contemporary world. IURA EDITION, Bratislava 2006, 283 pages.

Ján Azud

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2008, 160-165

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Azud, J. 2008. IVANIČKA Koloman: Globalistika, poznávanie a riadenie súčasného sveta. IURA EDITION: Bratislava 2006, 283 s.. In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.1, pp. 160-165. 1337-8163.

APA:
Azud, J. (2008). IVANIČKA Koloman: Globalistika, poznávanie a riadenie súčasného sveta. IURA EDITION: Bratislava 2006, 283 s.. Studia Politica Slovaca, 1(1), 160-165. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and Annotations