Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 45, no. 2


Fonologický systém hornej lužickej srbčiny a dolnej lužickej srbčiny z typologického hľadiska v širšom (západo)slovanskom kontexte

Júlia Dudášová-Kriššáková

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2010, 115-123

Publikované: 0000-00-00

Abstrakt:

The analysis deals with typologically relevant phenomena on phonological level of the Upper Sorbian and Lower Sorbian languages. Both standard languages (and standard Polish) belong to the extreme consonantal type with undeveloped vocalism (7 vowels) and developed consonantism (32, 35 consonants). Standard Slovak represents a transient type between extreme vocalic and extreme consonantal types because the proportion of vowels (15) and consonants (27) is relatively balaced.

Ako citovať:

ISO 690:
Dudášová-Kriššáková, J. 2010. Fonologický systém hornej lužickej srbčiny a dolnej lužickej srbčiny z typologického hľadiska v širšom (západo)slovanskom kontexte. In Slavica Slovaca, vol. 45, no.2, pp. 115-123.

APA:
Dudášová-Kriššáková, J. (2010). Fonologický systém hornej lužickej srbčiny a dolnej lužickej srbčiny z typologického hľadiska v širšom (západo)slovanskom kontexte. Slavica Slovaca, 45(2), 115-123.

Kľúčové slová: Linguistics, phonological system, Upper Sorbian and Lower Sorbian languages, extreme consonantal, extreme vocal and intermediate types, typological analysis, phonemes.