Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAko citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Čikeš, Radovan: Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Súčasné usporiadanie a trendy vo vývoji vzťahu štátu a cirkví

Čikeš, Radovan: State and Church Relations in Slovakia: Contemporary Situation and Trends of Development

Lucia Grešková

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2010, 435-437

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Kľúčové slová / Keywords:

Plný text / Full Text

Práva / Rights:

Referencie: