Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ARNE MANN: Rómski kováči na Slovensku [Roma Blacksmith in Slovakia]

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 68, no. 4
Alexander Mušinka
Detaily:
Rok, strany: 2020, 434 - 436
Jazyk: eng
Typ článku: 3. book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Mušinka, A. 2020. ARNE MANN: Rómski kováči na Slovensku [Roma Blacksmith in Slovakia]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 68, no.4, pp. 434-436. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2020-0025

APA:
Mušinka, A. (2020). ARNE MANN: Rómski kováči na Slovensku [Roma Blacksmith in Slovakia]. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 68(4), 434-436. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2020-0025
O vydaní:
Publikované: 20. 12. 2020
Verejná licencia:
CC-BY