Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Galen Strawson: Things That Bother Me. Death, Freedom, the Self, Etc.

In: Organon F, vol. 27, no. 4
Jacek Jarocki
Detaily:
Rok, strany: 2020, 588 - 594
Jazyk: eng
Typ článku: Review
Ako citovať:
ISO 690:
Jarocki, J. 2020. Galen Strawson: Things That Bother Me. Death, Freedom, the Self, Etc.. In Organon F, vol. 27, no.4, pp. 588-594. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27410

APA:
Jarocki, J. (2020). Galen Strawson: Things That Bother Me. Death, Freedom, the Self, Etc.. Organon F, 27(4), 588-594. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27410
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 1. 11. 2020
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)