Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Falsificationism and the Pragmatic Problem of Induction

In: Organon F, vol. 27, no. 4
Danny Frederick
Detaily:
Rok, strany: 2020, 494 - 503
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Conjecture; falsification; induction; Karl Popper; pragmatic problem of induction; rational action.
Typ článku: Research Article
O článku:
I explain how Karl Popper resolved the problem of induction but not the pragmatic problem of induction. I show that Popper's proposed solution to the pragmatic problem of induction is inconsistent with his solution to the problem of induction. I explain how Popper’s falsificationist epistemology can solve the pragmatic problem of induction in the same negative way that it solves the problem of induction.
Ako citovať:
ISO 690:
Frederick, D. 2020. Falsificationism and the Pragmatic Problem of Induction. In Organon F, vol. 27, no.4, pp. 494-503. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27405

APA:
Frederick, D. (2020). Falsificationism and the Pragmatic Problem of Induction. Organon F, 27(4), 494-503. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27405
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 1. 11. 2020
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)