Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Limiting Cases of Modal Modification: Reply to Kosterec

In: Organon F, vol. 27, no. 3
Bjørn Jespersen
Detaily:
Rok, strany: 2020, 411 - 415
Jazyk: eng
Typ článku: Discussion Note
Ako citovať:
ISO 690:
Jespersen, B. 2020. Limiting Cases of Modal Modification: Reply to Kosterec. In Organon F, vol. 27, no.3, pp. 411-415. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27307

APA:
Jespersen, B. (2020). Limiting Cases of Modal Modification: Reply to Kosterec. Organon F, 27(3), 411-415. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27307
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 6. 8. 2020
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.