Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 3
Jitka Poměnková - Eva Klejmová - Tobiáš Malach

Co-movement (Sub-)Indicator as the Measurement of the Synchrony of EA and Visegrad Group Countries

Detaily:

Rok, strany: 2020, 231 - 251
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
co-movement indicator, co-spectrum, globalisation, wavelets; JEL Classification: E51, F02, P24
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF

O článku:

Článek se zabývá konstrukcí indikátoru společného pohybu, který je vhodný pro posouzení synchronizace mezi zeměmi. Indikátor je reprezentován jako časová řada a jeho konstrukce je založena na rekonstrukci kospektra z časově-frekvenční oblasti do časové oblasti. Pro konstrukci indikátoru pro dvojice zemí využíváme statisticky významnou část výkonového waveletovského kospektra. Výhodou nově navrhovaného indikátoru společného pohybu je možnost konstruovat dílčí indikátory, které odpovídají předdefinovanému frekvenčnímu rozsahu, např. frekvence hospodářského cyklu. Tímto způsobem můžeme získat rozklad indikátoru společného pohybu (pokrývající všechny frekvence) například na krátkodobé, střední a dlouhé hospodářské cykly a dlouhodobé cykly. Navrhovaná metodika je demonstrována na měsíčních datech indexu průmyslové produkce USA a EA v letech 1991 - 2018. Další aplikace je provedena na zemích EA a Visegrádské skupiny zemí se stejným typem dat a časovým rozsahem.

The paper deals with the construction of a co-movement indicator suitable for assessing the synchrony between countries. The indicator is represented as a time series and its construction is based on a reconstruction of a co-spectrum measure from the time-frequency to the time domain. We use the statistically significant part of the power wavelet co-spectrum for pairs of countries. An advantage of the newly proposed co-movement indicator is a possibility to construct sub-indicators which correspond to the predefined frequency range, e.g. business cycle frequencies. In such a way we can obtain a decomposition of the co-movement indicator (covering all frequencies) into, for example, short-run cycles, medium and long business cycles and long-run cycles. The proposed methodology is demonstrated on the US and EA monthly data of industrial production index in 1991 – 2018. A further application is performed on the EA and Visegrad Group Countries with the same data type and time range.

Ako citovať:

ISO 690:
Poměnková, J., Klejmová, E., Malach, T. 2020. Co-movement (Sub-)Indicator as the Measurement of the Synchrony of EA and Visegrad Group Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.3, pp. 231-251. ISSN 0013-3035.

APA:
Poměnková, J., Klejmová, E., Malach, T. (2020). Co-movement (Sub-)Indicator as the Measurement of the Synchrony of EA and Visegrad Group Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(3), 231-251. ISSN 0013-3035.

O vydaní:

Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 25. 3. 2020