Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Adrián Nemergut

Medzinárodná konferencia 16th SKAM Lithic Workshop

Detaily:

Rok, strany: 2019, 399 - 402
Jazyk: slo
Typ článku: Správa

Ako citovať:

ISO 690:
Nemergut, A. 2019. Medzinárodná konferencia 16th SKAM Lithic Workshop. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 399-402. 1335-0102.

APA:
Nemergut, A. (2019). Medzinárodná konferencia 16th SKAM Lithic Workshop. Slovenská archeológia, LXVII(2), 399-402. 1335-0102.

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019