Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Milan Hanuliak

Pohrebisko z 9. storočia v Nitre-Dolných Krškanoch

Detaily:

Rok, strany: 2019, 287 - 365
Jazyk: slo

Ako citovať:

ISO 690:
Hanuliak, M. 2019. Pohrebisko z 9. storočia v Nitre-Dolných Krškanoch. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 287-365. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.9

APA:
Hanuliak, M. (2019). Pohrebisko z 9. storočia v Nitre-Dolných Krškanoch. Slovenská archeológia, LXVII(2), 287-365. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.9

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019