Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kevin Elliott: A Tapestry of Values: An Introduction to Values in Science

In: Organon F, vol. 27, no. 1
Shih-Hsun Chen
Detaily:
Rok, strany: 2020, 135 - 140
Jazyk: eng
Typ článku: Review
Ako citovať:
ISO 690:
Chen, S. 2020. Kevin Elliott: A Tapestry of Values: An Introduction to Values in Science. In Organon F, vol. 27, no.1, pp. 135-140. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27107

APA:
Chen, S. (2020). Kevin Elliott: A Tapestry of Values: An Introduction to Values in Science. Organon F, 27(1), 135-140. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27107
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 31. 1. 2020
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.