Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Response to Kosterec

In: Organon F, vol. 27, no. 1
Daniela Glavaničová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 129 - 134
Jazyk: eng
Typ článku: Discussion Note
Ako citovať:
ISO 690:
Glavaničová, D. 2020. Response to Kosterec. In Organon F, vol. 27, no.1, pp. 129-134. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27106

APA:
Glavaničová, D. (2020). Response to Kosterec. Organon F, 27(1), 129-134. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27106
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 31. 1. 2020
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.