Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPodnety Ruda Brtáňa pre súčasný výskum slovenskej literatúry 18. a 19. storočia

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2019, 329-329

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 23. 10. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: