Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLiterárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019

Vladimíra Mravcová

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 323-325

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

správa o konferencii / account of conference

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Mravcová, V. 2019. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 323-325. DOI: https://doi.org/--

APA:
Mravcová, V. (2019). Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019. Slovenská literatúra, 66(4), 323-325. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: