Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Miriam Ambrúžová Poriezová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 312 - 315
Jazyk: slo
Typ článku: IV. Recenzie
Typ dokumentu: recenzia
Ako citovať:
ISO 690:
Ambrúžová Poriezová, M. 2019. BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 312-315. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Ambrúžová Poriezová, M. (2019). BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE. Slovenská literatúra, 66(4), 312-315. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019