Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Miriam Ambrúžová Poriezová

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE

Detaily:

Rok, strany: 2019, 312 - 315
Jazyk: slo
Typ článku: IV. Recenzie
Typ dokumentu: recenzia

Ako citovať:

ISO 690:
Ambrúžová Poriezová, M. 2019. BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 312-315. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Ambrúžová Poriezová, M. (2019). BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE. Slovenská literatúra, 66(4), 312-315. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

O vydaní:

Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019