Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackBUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE

Miriam Ambrúžová Poriezová

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 312-315

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

recenzia / review

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Ambrúžová Poriezová, M. 2019. BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 312-315. DOI: https://doi.org/--

APA:
Ambrúžová Poriezová, M. (2019). BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – JURÍKOVÁ, Erika – GRUSKOVÁ, Jana (eds.): IDEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASU V PAMIATKACH GRÉCKEJ A LATINSKEJ TRADÍCIE. Slovenská literatúra, 66(4), 312-315. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: