Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

NÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): STŘEDNÍ EVROPA RUDOLFA CHMELA. STUDIE K 80. NAROZENINÁM

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Irena Bilińska
Detaily:
Rok, strany: 2019, 308 - 311
Jazyk: slo
Typ článku: IV. Recenzie
Typ dokumentu: recenzia
Ako citovať:
ISO 690:
Bilińska, I. 2019. NÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): STŘEDNÍ EVROPA RUDOLFA CHMELA. STUDIE K 80. NAROZENINÁM. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 308-311. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bilińska, I. (2019). NÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): STŘEDNÍ EVROPA RUDOLFA CHMELA. STUDIE K 80. NAROZENINÁM. Slovenská literatúra, 66(4), 308-311. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019