Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): STŘEDNÍ EVROPA RUDOLFA CHMELA. STUDIE K 80. NAROZENINÁM

Irena Bilińska

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 308-311

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

recenzia / review

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bilińska, I. 2019. NÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): STŘEDNÍ EVROPA RUDOLFA CHMELA. STUDIE K 80. NAROZENINÁM. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 308-311. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bilińska, I. (2019). NÁBĚLKOVÁ, Mira – PÁTKOVÁ, Jana (eds.): STŘEDNÍ EVROPA RUDOLFA CHMELA. STUDIE K 80. NAROZENINÁM. Slovenská literatúra, 66(4), 308-311. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: