Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

How Does “The Share of the Pie” Matter? European Empirics on the Financial Satisfaction of Partners

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 5
Martina Mysíková
Detaily:
Rok, strany: 2019, 504 - 524
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
financial satisfaction, gender, household economics, traditional model; JEL Classification: D13, D31, I31
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Článek rozšiřuje dosavadní poznatky o vztahu mezi příjmovým rozdělením párů a finanční spokojeností partnerů s využitím dat EU-SILC 2013 pro 15 evropských zemí, poprvé včetně zemí východní Evropy. Preference mužů zpravidla odpovídají „tradičnímu“ modelu muže živitele, neboť jejich spokojenost klesá s větším podílem žen na celkovém příjmu. V devíti zemích sice spokojenost mužů začne růst, jakmile příjem jejich protějšků výrazně převýší jejich vlastní, to se ale týká jen malého počtu párů. Ženy v polovině zemí upřednostňují model jednoho živitele, ať už muže nebo ženy, ale opět je třeba zdůraznit, že tyto preference jsou ovlivněny zejména páry v extrémních situacích, zatímco ženy v dvoupříjmových domácnostech mají sklon k egoistickým preferencím, kdy jejich spokojenost roste s větším vlastním podílem na celkovém příjmu. Tradiční model muže živitele ženy upřednostňují pouze ve čtyřech zemích.
This paper aims to extend the knowledge of the relationship between within-couple income distribution and partners’ financial satisfaction, using data from the EU-SILC 2013 for 15 European countries, for the first time including data from Eastern Europe. We find that men’s preferences typically concur with the “traditional” male-breadwinner family model, as husband’s satisfaction decreases with a larger female share of household income. In contrast, in nine countries, men’s satisfaction actually increases at the point where they are substantially out-earned by their wives, but this concerns only a small fraction of couples. Women in half of the countries tend to prefer a single-income scheme with either partner being the breadwinner, but again we stress that this matters mainly in extreme situations, while a tendency towards egoistic preferences favouring a larger personal share of household income predominates otherwise. We find that women prefer the traditional male-breadwinner model in only four countries.
Ako citovať:
ISO 690:
Mysíková, M. 2019. How Does “The Share of the Pie” Matter? European Empirics on the Financial Satisfaction of Partners. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.5, pp. 504-524. 0013-3035.

APA:
Mysíková, M. (2019). How Does “The Share of the Pie” Matter? European Empirics on the Financial Satisfaction of Partners. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(5), 504-524. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 12. 7. 2019