Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNestandardní finanční pomoc potřebným ze strany obcí: případová studie vlivu úředníků na design politiky

Financial Aid Above the Legal Standard at the Municipal Level: Case Study of the Influence of Civil Servants on Policy Design

Eva M. Hejzlarová

Vydavateľ / Publisher:

Sociologický ústav SAV / The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences

Rok, strany / Year, pages: 2019, 44-63

DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.3

Jazyk / Language: cze

Publikované / Published: 19. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

časopis / Journal

Popis / Abstract:

Financial Aid Above the Legal Standard at the Municipal Level: Case Study of the Influence of Civil Servants on Policy Design. Článek zkoumá nastavení politiky (policy design) u opatření nestandardní přímé finanční pomoci fyzickým osobám ze strany obcí v České republice a zachycuje specifika opatření iniciovaných úředníky. Teoreticky využívá teorie sociální konstrukce cílových populací, dále konceptu byrokracie liniových pracovníků a forem spolupráce mezi politickou reprezentací a úředníky. Případová studie devíti opatření přímé finanční pomoci fyzickým osobám v pěti českých municipalitách ukazuje, že role úředníka jako (spolu)tvůrce politiky je odvozena od jeho vztahu s příslušným politikem, z něhož vyplývá volný prostor k úředníkovu rozhodování. Opatření iniciovaná úředníky jsou ve srovnání s těmi, jež iniciují politici, méně finančně náročná a cílí na užší okruh příjemců, zároveň ale podporují jedince ze spíše negativně vnímaných populací, kterým jsou jinak adresovány spíše represivní politiky. Sociológia 2019, Vol. 51 (No. 1: 44-63)

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hejzlarová, E. 2019. Nestandardní finanční pomoc potřebným ze strany obcí: případová studie vlivu úředníků na design politiky. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 51, no.1, pp. 44-63. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.3

APA:
Hejzlarová, E. (2019). Nestandardní finanční pomoc potřebným ze strany obcí: případová studie vlivu úředníků na design politiky. Sociológia - Slovak Sociological Review, 51(1), 44-63. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.3

Kľúčové slová / Keywords:

Social construction of target populations; policy design; bureaucrats; civil servants; social policy; municipality

Licencie / Rights:

Referencie: