Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Regression Quantiles under Heteroscedasticity and Multicollinearity: Analysis of Travel and Tourism Competitiveness

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 1
Jan Kalina - Petra Vašaničová - Eva Litavcová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 69 - 85
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
linear regression, model selection, robustness, regression quantiles, lasso, tourism; JEL Classification: C21, C13, C14, Z32
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Heteroskedasticita a multikolinearita v lineární regresi představují vzájemně propojené problémy, které se často současně vyskytují v ekonomických modelech. Cílem tohoto článku je diskutovat různé přístupy k regresnímu modelování dat, a to za přítomnosti heteroskedasticity a současně i multikolinearity. Reálný ekonomický datový soubor ze Světového ekonomického fóra zde slouží jako ilustrace jednotlivých regresních metod a celý článek tak přináší praktickou motivaci pro regresní kvantily a zejména jejich regularizovanou verzi. V tomto datovém souboru se modeluje infrastruktura cestovního ruchu ve 141 zemích jako odezva 12 charakteristik konkurenceschopnosti turistického ruchu (TTCI). Ukazuje se, že regresní kvantily a jejich lasso odhady představují vhodnější metody pro selekci proměnných než tradičnější ekonomické nástroje.
In the linear regression, heteroscedasticity and multicollinearity can be characterized as intertwined problems, which often simultaneously appear in econometric models. The aim of this paper is to discuss various approaches to regression modelling for heteroscedastic multicollinear data. A real economic dataset from the World Economic Forum serves as an illustration of various individual methods and the paper provides a practical motivation for quantile regression and particularly for regularized regression quantiles. In the dataset, tourist service infrastructure across 141 countries is modeled as a response of 12 characteristics of the Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI). Regression quantiles and their lasso estimates turn out to be more suitable for the dataset compared to more traditional econometric tools.
Ako citovať:
ISO 690:
Kalina, J., Vašaničová, P., Litavcová, E. 2019. Regression Quantiles under Heteroscedasticity and Multicollinearity: Analysis of Travel and Tourism Competitiveness. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.1, pp. 69-85. 0013-3035.

APA:
Kalina, J., Vašaničová, P., Litavcová, E. (2019). Regression Quantiles under Heteroscedasticity and Multicollinearity: Analysis of Travel and Tourism Competitiveness. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(1), 69-85. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019