Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMilan ŠÚTOVEC Personálna bibliografia

Viola Formanková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 440-444

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 7. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Formanková, V. 2005. Milan ŠÚTOVEC Personálna bibliografia. In Slovenská literatúra, vol. 52, no.6, pp. 440-444. DOI: https://doi.org/--

APA:
Formanková, V. (2005). Milan ŠÚTOVEC Personálna bibliografia. Slovenská literatúra, 52(6), 440-444. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: