Informácia o dokumenteIn: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 66, no. 4
Jaroslav Šotola - Adam Wiesner - Grigorij Mesežnikov

Book Reviews

Detaily:

Rok, strany: 2018, 523 - 533
Jazyk: eng
Typ článku: Review Essays / Book Reviews

O článku:

TATIANA PODOLINSKÁ, TOMÁŠ HRUSTIČ (Eds.): Black and White Worlds. Roma in the Majority Society in Slovakia (Čierno-biele svety. Rómovia v ma- joritnej spoločnosti na Slovensku. (JAROSLAV ŠOTOLA); SOŇA G. LUTHEROVÁ, MIROSLAVA HLINČÍKOVÁ (Eds.): Beyond the Limits of Science? Applied Anthropology in Society (Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti). (ADAM WIESNER); ZUZANA PANCZOVÁ: Conspiracy Theories: Topics, Historical Contexts and Argumentation Strategies (Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie). (GRIGORIJ MESEŽNIKOV)

Ako citovať:

ISO 690:
Šotola, J., Wiesner, A., Mesežnikov, G. 2018. Book Reviews. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 66, no.4, pp. 523-533. 1339-9357.

APA:
Šotola, J., Wiesner, A., Mesežnikov, G. (2018). Book Reviews. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 66(4), 523-533. 1339-9357.

O vydaní:

Publikované: 13. 12. 2018