Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackBook Reviews

Jaroslav Šotola - Adam Wiesner - Grigorij Mesežnikov

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2018, 523-533

Jazyk / Language: eng

Publikované / Published: 13. 12. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

TATIANA PODOLINSKÁ, TOMÁŠ HRUSTIČ (Eds.): Black and White Worlds. Roma in the Majority Society in Slovakia (Čierno-biele svety. Rómovia v ma- joritnej spoločnosti na Slovensku. (JAROSLAV ŠOTOLA); SOŇA G. LUTHEROVÁ, MIROSLAVA HLINČÍKOVÁ (Eds.): Beyond the Limits of Science? Applied Anthropology in Society (Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti). (ADAM WIESNER); ZUZANA PANCZOVÁ: Conspiracy Theories: Topics, Historical Contexts and Argumentation Strategies (Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie). (GRIGORIJ MESEŽNIKOV)

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: