Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 9
Rostislav Staněk - Michal Kvasnička - Ondřej Krčál
Detaily:
Rok, strany: 2018, 909 - 924
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
R&D subsidies, CIS, innovation output, crowding out; JEL Classification: O38, H32, L20
Typ článku: Vedecký / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Tento příspěvek představuje empirickou analýzu dopadů veřejných dotací na výzkum a vývoj na inovační aktivity soukromých firem v Bulharsku, České republice, Německu a Portugalsku. Zkoumáme, zda veřejné dotace na výzkum a vývoj motivují firmy přicházet na trh s inovativnějšími produkty. Tyto efekty měříme pomocí dat z Community Innovation Survey za rok 2010 a 2012 a odhadujeme pomocí neparametrického matchingového estimátoru. Zjistili jsme, že dotace v žádné z těchto zemí zcela nevytěsňují soukromé zdroje výdajů na výzkum a vývoj. Existuje však značná heterogenita v dopadu dotací na inovativnost firem. Dotace v oblasti výzkumu a vývoje podporují skutečné inovace v České republice a Německu, ale financují pouze imitace v Bulharsku a Portugalsku.
This paper presents an empirical analysis of the effects of public R&D subsidies on the innovative activities of private firms in Bulgaria, the Czech Republic, Germany, and Portugal. We investigate whether public R&D subsidies make firms’ activities more innovative. We measure these effects using firm-level data from the 2010 and 2012 Community Innovation Survey and estimated the effects by propensity score matching. We find that the subsidies do not fully crowd out private sources of R&D expenditure in any of these countries. However, there is a substantial heterogeneity in the impact of the subsidies on firms’ innovativeness. R&D subsidies do support true innovations in the Czech Republic and Germany, but they enhance only imitations in Bulgaria and Portugal.
Ako citovať:
ISO 690:
Staněk, R., Kvasnička, M., Krčál, O. 2018. Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.9, pp. 909-924. ISSN 0013-3035.

APA:
Staněk, R., Kvasnička, M., Krčál, O. (2018). Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(9), 909-924. ISSN 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 23. 10. 2018