Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackZ EDIČNEJ ČINNOSTI ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 80-80

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: