Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSabatos, Charles: Medzi mýtom a históriou: obraz Turka v stredoeurópskej literatúre

Dagmar Kročanová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 72-76

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kročanová, D. 2015. Sabatos, Charles: Medzi mýtom a históriou: obraz Turka v stredoeurópskej literatúre. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.1, pp. 72-76. DOI: https://doi.org/-

APA:
Kročanová, D. (2015). Sabatos, Charles: Medzi mýtom a históriou: obraz Turka v stredoeurópskej literatúre. Slovenská literatúra, 62(1), 72-76. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: