Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions?

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 8
Michal Benčík
Detaily:
Rok, strany: 2018, 753 - 770
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
monetary-fiscal interactions, fiscal multipliers, zero lower bound, VAR models, compensating shocks; JEL Classification: E62, E63, C32
Typ článku: Vedecký / Article
O článku:
Skúmame fiškálny multiplikátor v normálnej situácii a pri aktívnej dolnej hranici úrokových mier (zero lower bound, ZLB) pomocou štruktúrnych VAR modelov. Konštruujeme špeciálne šoky do úrokových mier, ktoré kompenzujú reakcie úrokových mier na fiškálnu expanziu a udržujú ich na konštantnej úrovni. Túto metódu sme aplikovali na Spojené štáty, eurozónu a SR. V prvom prípade dochádza k zníženiu multiplikátora pri aktívnej dolnej hranici (ZLB), v ostatných dvoch prípadoch dochádza k jeho zvýšeniu. Znamienko zmeny multiplikátora závisí od koordinácie fiškálnej a monetárnej politiky, t. J. či úrokové miery klesajú alebo rastú v reakcii na fiškálnu expanziu.
We investigate the fiscal multiplier in normal times and in the presence of a binding zero lower bound on interest rates with SVARs. We construct shocks to interest rates that compensate their reactions to fiscal expansion and hold them constant we apply the shocks to the United States, the Euro area and Slovakia. We find that for the former case, the multiplier decreases in the ZLB, but it increases sharply in the ZLB for the latter two cases. The sign of its change is determined by the coordination of fiscal and monetary policy i.e. whether the interest rates drop or rise in response to fiscal expansion.
Ako citovať:
ISO 690:
Benčík, M. 2018. Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions?. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.8, pp. 753-770. 0013-3035.

APA:
Benčík, M. (2018). Do Fiscal Multipliers Vary with Different Character of Monetary-Fiscal Interactions?. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(8), 753-770. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 21. 8. 2018