Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Piata loď, Špina, Nina. Tri slovenské artové filmy a ich úsilie osloviť diváka v kinách

In: Slovenské divadlo, vol. 66, no. 1
Eva Križková
Detaily:
Rok, strany: 2018, 79 - 95
Typ článku: Štúdie
Ako citovať:
ISO 690:
Križková, E. 2018. Piata loď, Špina, Nina. Tri slovenské artové filmy a ich úsilie osloviť diváka v kinách. In Slovenské divadlo, vol. 66, no.1, pp. 79-95. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0006

APA:
Križková, E. (2018). Piata loď, Špina, Nina. Tri slovenské artové filmy a ich úsilie osloviť diváka v kinách. Slovenské divadlo, 66(1), 79-95. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.2478/sd-2018-0006
O vydaní: