Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Prírodné prostredie: zdroje-potenciály-únosnosť-hazardy-riziká

In: Geografický časopis, vol. 44, no. 1
Ján Drdoš
Detaily:
Rok, strany: 2019, 30 - 39
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Drdoš, J. 2019. Prírodné prostredie: zdroje-potenciály-únosnosť-hazardy-riziká. In Geografický časopis, vol. 44, no.1, pp. 30-39. ISSN 0016-7193.

APA:
Drdoš, J. (2019). Prírodné prostredie: zdroje-potenciály-únosnosť-hazardy-riziká. Geografický časopis, 44(1), 30-39. ISSN 0016-7193.
O vydaní:
Publikované: 21. 1. 2019