Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackZa Vladimírom Petríkom

Vladimír Petrík - The Necrologue

Rudolf Chmel

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 143-147

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Chmel, R. 2018. Za Vladimírom Petríkom . In Slovenská literatúra, vol. 65, no.2, pp. 143-147. DOI: https://doi.org/-

APA:
Chmel, R. (2018). Za Vladimírom Petríkom . Slovenská literatúra, 65(2), 143-147. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: