Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackHURTAJOVÁ, Zuzana: Legendy v knižkách ľudového čítania v slovenskom uhorskom prostredí (Putovanie za legendami)

Hurtajová, Z.: Legends in the popular reading books in the Slovak Hungarian context. Journey to legends

Martina Kubealaková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 62-64

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kubealaková, M. 2018. HURTAJOVÁ, Zuzana: Legendy v knižkách ľudového čítania v slovenskom uhorskom prostredí (Putovanie za legendami) . In Slovenská literatúra, vol. 65, no.1, pp. 62-64. DOI: https://doi.org/-

APA:
Kubealaková, M. (2018). HURTAJOVÁ, Zuzana: Legendy v knižkách ľudového čítania v slovenskom uhorskom prostredí (Putovanie za legendami) . Slovenská literatúra, 65(1), 62-64. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: