Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 2


Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, 197 s. ISBN 978-80-890052-87-5

Jozef Lysý

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2017, 111-113

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Lysý, J. 2017. Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, 197 s. ISBN 978-80-890052-87-5. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.2, pp. 111-113. 1337-8163.

APA:
Lysý, J. (2017). Krno, S. a kol.: Ľudovít Štúr – Európan, národovec a reformátor. Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, 197 s. ISBN 978-80-890052-87-5. Studia Politica Slovaca, 10(2), 111-113. 1337-8163.