Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 2


SOLÍK, M. (ed.): Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha : Filosofia – Bratislava : Veda, 2015, 304 s. ISBN 978-80-7007-431-2

Zdeněk Vopat

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2017, 96-104

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Vopat, Z. 2017. SOLÍK, M. (ed.): Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha : Filosofia – Bratislava : Veda, 2015, 304 s. ISBN 978-80-7007-431-2. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.2, pp. 96-104. 1337-8163.

APA:
Vopat, Z. (2017). SOLÍK, M. (ed.): Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha : Filosofia – Bratislava : Veda, 2015, 304 s. ISBN 978-80-7007-431-2. Studia Politica Slovaca, 10(2), 96-104. 1337-8163.