Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFunkcie mapy

Ján Pravda

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 1995, 201-212

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

purpose map, functions of map

Licencie / Rights:

Referencie: