Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackHydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky

Ľubomír Solín

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 1995, 75-91

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

regional type, hydro-geographical regional typification, GIS

Licencie / Rights:

Referencie: