Informácia o dokumenteIn: Geografický časopis, vol. 50, no. 1
Ján, Ed. Hanušin

Metodika hodnotenia vplyvu zmien vo využití Zeme na zmenu veľkosti rizika vodnej erózie pôdy (prípadová štúdia: časť povodia potoka Tŕstie)

Detaily:

Rok, strany: 1998, 59 - 76
Kľúčové slová:
land use changes, susceptibility to erossion, erosion risk

Ako citovať:

ISO 690:
Hanušin, J. 1998. Metodika hodnotenia vplyvu zmien vo využití Zeme na zmenu veľkosti rizika vodnej erózie pôdy (prípadová štúdia: časť povodia potoka Tŕstie). In Geografický časopis, vol. 50, no.1, pp. 59-76. ISSN 0016-7193.

APA:
Hanušin, J. (1998). Metodika hodnotenia vplyvu zmien vo využití Zeme na zmenu veľkosti rizika vodnej erózie pôdy (prípadová štúdia: časť povodia potoka Tŕstie). Geografický časopis, 50(1), 59-76. ISSN 0016-7193.