Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 1


VRÁBEL, Ferdinand: Cyklus Osobnosti slovenskej politiky v Univerzitnej knižnici v Bratislave

VRÁBEL, Ferdinand: The Prominent figures in Slovak politics series in the University Library in Bratislava

Ferdinand Vrábel

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2017, 95-96

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Informácie

News

Ako citovať:

ISO 690:
Vrábel, F. 2017. VRÁBEL, Ferdinand: Cyklus Osobnosti slovenskej politiky v Univerzitnej knižnici v Bratislave. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.1, pp. 95-96. 1337-8163.

APA:
Vrábel, F. (2017). VRÁBEL, Ferdinand: Cyklus Osobnosti slovenskej politiky v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Studia Politica Slovaca, 10(1), 95-96. 1337-8163.