Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 9, no. 2


RAPČANOVÁ, Slavomíra: Krno, S.: Himalájske veľmoci

RAPČANOVÁ, Slavomíra: Krno, S.: Himalájske veľmoci (The great Himalayan powers)

Slavomíra Rapčanová

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2016, 151-155

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Rapčanová, S. 2016. RAPČANOVÁ, Slavomíra: Krno, S.: Himalájske veľmoci. In Studia Politica Slovaca, vol. 9, no.2, pp. 151-155. 1337-8163.

APA:
Rapčanová, S. (2016). RAPČANOVÁ, Slavomíra: Krno, S.: Himalájske veľmoci. Studia Politica Slovaca, 9(2), 151-155. 1337-8163.

Kľúčové slová: Reviews and Annotations